Terapi hjælper

Et liv indeholder både op- og nedture. Og alt dét ind imellem! Terapi er for dig som oplever usikkerhed, ked-af-det-hed, ensomhed, smerte og magtesløshed - og som gerne vil arbejde med dig selv og din personlige udvikling.Måske genkender du nogle af disse situationer:


  • Høje forventninger til dig selv som hæmmer dig i dit daglige liv. Måske føler du dig handlingslammet eller får sagt ja til og engagerer dig i alt for meget uden at have dig selv med?


  • Du tilsidesætter alt for ofte dig selv til fordel for din kæreste/ægtefælle (eller andre). Parforholdet halter, fordi du føler behov for at kontrollere, redde eller ofre dig for din partner - og oplever, at dét med nærhed er svært!


  • Frustration over ikke at vide, hvad du vil eller har lyst til. Meningen og glæden ved de ting, som du før har holdt af, er væk. Dagligdagen er blevet til noget der bare skal overstås!


  At have det sådan i længere tid skaber stress, angst og depression - og i bedste fald begrænset livskvalitet!


  Som terapeut hjælper jeg dig med at finde ind til din kerne på en måde, hvor du accepterer dig selv, lærer at stå ved dig selv og får nogle redskaber og strategier til at leve dit liv på den bedste måde for dig. Og hvor du kan være dig selv sammen med andre. Måske skal der tømmes lidt ud af den berømte rygsæk - og det gør vi i fællesskab på en blid og nænsom måde i det terapeutiske rum.


  Med terapi øger du dit selvværd, får løsnet op for psykiske spændinger og bragt ro i dit liv.

  Sådan arbejder jeg


  Jeg arbejder ud fra en integrativ vinkel, dvs. inddrager metoder og teori fra følgende psykoterapeutiske retninger:


  • Adfærd
  • Kognitiv (tanker, overbevisninger, forestillinger og følelser)
  • Systemisk (roller og relationer)
  • Psykodynamisk (barndomsmateriale)
  • Eksistentiel


  Vores handlinger, tanker, følelser og opvækst udgør vores livsmønster. Dertil kommer, at vi som mennesker står over for fire eksistentielle vilkår:


  1. Vi skal alle dø
  2. Vi har selv ansvaret for vores liv
  3. Vi er alene - dvs. vi er fundamentalt adskilte fra hinanden
  4. Vi skaber selv meningen med vores liv  Når vi undersøger og arbejder med vores livsmønster og lærer at acceptere de eksistentielle vilkår, så bearbejder vi fortiden, forholder os til nutiden og ruster os til fremtiden.


  Relationen mellem klient og terapeut er altafgørende for en god proces. Derfor har jeg særlig fokus på at skabe et godt samarbejde. Hvis kemien ikke er der, henviser jeg gerne til én af mine dygtige kolleger i mit netværk.


  Jeg anvender primært samtaleterapi, hvortil du kan få øvelser og metoder med hjem og arbejde videre med i din hverdag.


  Sind og krop hænger sammen - derfor inddrager jeg gerne kroppen, fx i form af åndedræts-øvelser, stress-releasing og grounding-øvelser.


  Jeg bruger også tankefeltterapi, som er en effektiv metode til traumebehandling.


  Desuden har du mulighed for at få NADA-øreakupunktur.


  Du er velkommen - om du bare har brug for en god snak eller et forløb.

  Oluf er min gode hjælper og terapi-hund. Han er super god til at skabe en tryg og afslappet atmosfære, især hos børn og unge. Han kommer glad, når han bliver inviteret :-)